Blogg

De vilda blommornas dag

På “De vilda blommornas dag” var vi 16 personer som vandrade runt Lindreservatet på norra Öland. Inom detta naturreservat möter du olika miljöer: torräng (trubbstarr, taggkörvel, kattfot), kalkfuktäng (flugblomster, tätört, majviva), ädellövskog (strävlosta, myska, lunglav), slåtteräng (brunklöver, korskovall, brudsporre), sumpskog…

Luktvicker

Håll utkik i vägkanterna på Öland så ser du kanske något som ser ut som högväxta kråkvicker med rödaktig ton. Antagligen är det luktvicker du har upptäckt.