Ettåringar slår till

Det milda vintern har varit gynnsam för alla ettåriga växter. De övervintrar som bladrosetter och när våren kommer växer de snabbt upp. Det gäller att blomma och sätta frukt innan marken helt torkar ut. Grusbräcka Saxifraga tridactylites har ett exceptionellt år, aldrig har jag sett en sådan massblomning. En annan art som verkar ha “ett bra år” är klibbveronika Veronica triphyllos. Stjälklösa former av grusviva Androsace septentrionalis ser man då och då, riktiga miniatyrer.

I sandiga betesmarker kan pärlhyacint Muscari botryoides ibland bilda stora bestånd.

Vid östra nedfarten till Mörbylånga, vid Köpmangatan, gjordes för några dagar sedan ett nyfynd för Öland, sommarsnöklocka Leucojum aestivum. Den vill ha lite fuktigare marker för att trivas.Sommarsnöklocka-22 Grusviva-7 Grusbräcka-3 Pärlhyacint-1 Klibbveronika-12