Jordstjärnor på gång i ökentorkan

Drygt 20 mm regn sista dygnet räcker inte för att fylla markerna. Det är ökentorrt och björkarna tappar redan sina blad. Vid dagens inventering (1 sept) vid Bjärbybadet (Runsten sn) fann vi 5 bestånd med ljungsnärja. Dessutom honungsblomster, slidsilja, ängsskära och smalruta. Vid Gårdby sandfält är jordstjärnor på väg upp, både dvärgjordstjärna och liten jordstjärna hade färska fruktkroppar.