Jordstjärnornas tid är nu

September till november är en bra tidpunkt att ägna sig åt de fascinerande jordstjärnorna. Av de 21 arter som är funna i Sverige har 19 noterats från Öland. På stora alvaret är gamla strandvallar med enbuskar bra ställen att söka på. I kanten av enbuskarna och även inuti dem finner du arter som dvärgjordstjärna Geastrum schmidelii, fransig jordstjärna G. fimbriatum, naveljordstjärna G. elegans och liten jordstjärna G. minimum. Åker du längs östra landsvägen (Hulterstad i söder till Föra i norr) kan du stanna där du ser välhävdade marker. Arter som dvärgjordstjärna, Geastrum pseudostriatum (svenskt namn saknas), stäppjordstjärna G. pseudolimbatum och kantjordstjärna G. striatum kan hittas, de två sistnämnda där en viss kvävepåverkan finns. I rikare löv- och barrskogar kan följande arter växa: kragjordstjärna G. triplex, kamjordstjärna G. pectinatum, mörk jordstjärna G. coronatum, hårig jordstjärna G. melanocephalum, rödbrun jordstjärna G. rufescens och fyrflikig jordstjärna G. quadrifidum. I gamla syrenhäckar kan bl.a. säckjordstjärna G. saccatum finnas

Geastrum elegans-1
Naveljordstjärna Fårat peristom (området högst upp på rökbollen runt pormynningen) som inte är markerat, oskaftad och slät rökboll.

Geastrum rufescens-5
Rödbrun jordstjärna Fransat peristom, som färsk har exoperidiet (flikarna) en rosa färg, som äldre blir de rödbruna.

Geastrum pseudostriatum-1
Geastrum pseudostriatum Fårat och markerat peristom, skaftad rökboll som är knottrig av små vårtor.

G. triplex-1
Kragjordstjärna Fransat peristom som ofta är markerat, oskaftad rökboll, ofta bildas som en krage under rökbollen.

G. coronatum-1
Mörk jordstjärna Fransat peristom, skaftad rökboll som är gråsvart och något oregelbunden.

G. striatum-3
Kantjordstjärna Fårat peristom, rökbollen som en basker, nedre delen av rökbollen (apofysen) bildar som ett överhäng.

Säckjordstjärna-5
Säckjordstjärna Detta är ett ungt exemplar, försök inte artbestämma i detta stadium! Liknar kragjordstjärna men mindre fruktkroppar som saknar “krage”.

Geastrum schmidelii-2
Dvärgjordstjärna Fårat peristom, skaftad rökboll (syns inte på färska fruktkroppar som detta foto visar), slät rökboll.

2014-10-28-20.28.30 ZS retouched
Kamjordstjärna Fårat peristom, tydligt skaftad rökboll som är “kammad” nertill.