Länkar

Allmänt

Svenska Botaniska Föreningen

Artportalen
Den virtuella floran
Checklista över Nordens kärlväxter
Den botaniska skattkammaren
FLORA DER INSEL ÖLAND, Rikard Sterner 1938
Virtuella herbariet
Rödlistan
Bilder på Nordens flora, Lindman
Internet directory for botany
Dyntaxa
Svensk Kulturväxtdatabas, Man kan söka bland över 9.000 referenser med anknytning till kulturväxternas namn, deras förekomst i Sverige, naturliga utbredning och användning.
Att pressa växter. Det behövs fortfarande när det gäller vissa svårbestämda släkten/taxa. Ett nyfynd för Öland bör också beläggas för att bevaras för framtiden. Sidan ger tips om hur du bäst går tillväga.

 

Bestämningshjälp kärlväxter

Den botaniska skattkammaren, Thomas Karlsson och Torbjörn Tyler håller på att sammanställa bestämningsnycklar och tips när det gäller en del svårbestämda släkten.
Digiflora

Krypbjörnbär i Sverige
Nycklar till svåra släkten
Plant Crib, nycklar till kritiska släkten (brittiska, men ändå mycket användbara)
Bestämningsnyckel till danska vattenväxter (Danske vandplanter) pdf på ca 7 MB
Die Gattung Taraxacum im östlichen Deutschland

 

Föreningar

Mossornas vänner
Sveriges mykologiska förening
Svensk Lichenologisk förening
Ölands ornitoglogiska förening
Ölands naturskyddsförening
Föreningen SydOstentomologerna