Neptuni åkrar pryds av blåa eldar

Försommaren 2014 har blåeld Echium vulgare behagat slå till på Neptuni åkrar, norr Byxelkrok. Det var länge sedan blomningen var så rik som i år så passa på att njuta av fägringen de närmaste dagarna, den är snabbt övergående.
Blåeld, Neptuni åkrar-4
Blåeld, Neptuni åkrar-1

På norra Öland kan man också med lite tur finna salepsrot Anacamptis pyramidalis. Blomningen har precis börjat och man förstår att det latinska artepitetet är sällsynt välfunnet. Klubbsprötad bastardsvärmare besökte blommorna men stördes inte av fotografen. De bjärta färgerna på de olika arterna av bastardsvärmare signalerar att de är giftiga och inte bör förtäras. De lär innehålla vätecyanid! inte underligt att de får vara ifred.
Salepsrot, klubbsprötad bastardsvärmare-7

Salepsrot-2

Salepsrot, klubbsprötad bastardsvärmare-4

Andra specialiteter på norra Öland är klibbglim Silene viscosa som bara har en öländsk lokal, funnen av några gästande danska botanister häromåret.
Klibbglim-1

Toppfrossört Scutellaria hastifolia är ganska vanlig på Öland men växer annars sällsynt i östra delarna av Götaland/Svealand. Miljön i stenskravlet var nästan osannolikt karg men växten trivdes uppenbarligen.
Toppfrossört-2

På östra Ölands välhävdade sjömarker blommar honungsblomster Herminium monorchis som bäst. Rödlistad och ovanlig på fastlandet men ganska spridd på Öland och Gotland.
Honungsblomster-1