Sensommaraspekter på Ölands sjömarker

I september är fortfarande många växter i bästa blom. Följ med på en vandring till en av Ölands alla sjömarker.

Kustgentiana Gentianella campestris subsp. baltica, senblommande och beroende av hävd för att fortleva

 

Höstlåsbräken Botrychium multifidum växer i fuktiga, sandiga dynsvackor och är känslig för igenväxning

 

Kotula Cotula coronopifolia en växt som härstammar från Sydafrika men som uppenbart trivs väl på de flacka stränderna längs Ölands östra kust

 

Glasört Salicornia europaea och saltört Suaeda maritima i en skön förening

 

Blatisk strandmalört Artemisia maritima subsp. humifusa med kotula Cotula coronopifolia i bakgrunden.

 

Kustarun Centaurium littorale var. littorale blommar under en stor del av sommaren

 

Stallört Ononis spinosa subsp. hircina numera rödlistad, betesdjuren ratar växten

 

Ett märkligt utseende har saltmålla Atriplex pedunculata som växer i skonor (saltbrännor) på välbetade strandängar

 

Smultronklöver Trifolium fragiferum i olika stadier av mognad.