Snödropparnas tid är nu

Att försöka artbestämma snödroppar, släktet Galanthus, är inte helt enkelt. På Öland är 8 taxa, inklusive två hybrider, funna som mer eller mindre förvildade.

Snödroppe-6

Den äldsta i odling är snödroppe G. nivalis.

Snödroppe, fylld form-1

Den finns även med fyllda blommor.

Snödroppe-2

Det är den enda snödroppen som kan ses bilda stora bestånd i lövskogsdungar och ödeträdgårdar.

Turkisk snodroppe-4
Turkisk snödroppe G. elwesii är idag ganska vanlig i odling. Den har breda blad och gröna fläckar både upptill och nertill på de inre kalkbladen, ibland flyter det gröna ihop. Mer sällsynt kan snödroppe och turkisk snödroppe spontant bilda hybrider.

Hybridsnödroppe-9
Lätt att gå förbi är hybridsnödroppe G. valentinei som är hybriden mellan veckad snödroppe G. plicatus och snödroppe G. nivalis. Lite större blommor, väldoftande och blad som nertill är tydligt tillbakavikta skiljer den från snödroppe.

Grön snödroppe-8
Bland snödroppar med blanka blad är grön snödroppe G. woronowi den som oftast ses. Den har en grön liten u-formad fläck nertill på kalkbladen. Bladen är som unga längssteckade och så blanka att de ser “feta” ut.