Tid för fetknoppar

Nu blommar både gul fetknopp Sedum acre och vit fetknopp Sedum album på Ölands alvarmarker.
Gul fetknopp-33
Vit fetknopp-6

De första exemplaren av timjansnyltrot Orobanche alba har kommit upp ost Möckelmossen. Snyltroten parasiterar på backtimjan Thymus serpyllum och man kan se hur backtimjantuvan blir alldeles utsugen när flera snyltrötter slår sig ner i densamma.
Timjansnyltrot 2 ZS retouched

Där sprickor i kalkstenen löper kan tulkört Vincetoxicum hirundinaria och blåeld Echium vulgare få fotfäste.
Tulkört-9 Blåeld-2

Gå gärna in på vår Facebooksida, begär inträde i den slutna gruppen “Ölands flora”.