Våren går i gult och blått

Många av vårens blommor är gula eller blå. Nedan följer några som blommar just nu.

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium mycket ovanlig på Öland med en enda känd lokal i alsumpskog med källflöden.
Fylld påsklilja Narcissus pseudonarcissus var. plenus noterade redan Linné under sin resa på Öland 1741. Från början odlad men numera helt naturaliserad i betesmarker eller kvarstående vid ödetorp.
Vildtulpan Tulipa sylvestris också från början odlad men numera spridd i vägkanter, åkerrenar och betesmarker. Ofta ser man bara bladen men blommorna är ett under av skönhet.
Luktviol Viola odorata också från början odlad men numera vanlig vid kyrkor men även spridd i lövskogar.
Underviol Viola mirabilis har som många violer två omgångar med blommor. Först chasmogama, öppna blommor som möjliggör korsbefruktning. Senare på säsongen kommer kleistogama, slutna blommor som är självbefruktande men som garanterar att frön bildas.
Hårig sandviol Viola rupestris var. rupestris är numera rödlistad och minskande. Lägg märke till finhårig blomstjälk. Violen växer på sandiga, betade marker. På alvarmarker kan plantorna vara helt kala, Viola rupestris var. glaberrima.