Vårens blåa stjärnor

På Öland kan diverse tidiga trädgårdsväxter sprida sig utanför staketet. Det gäller ex. vårstjärnor, blåstjärnor, porslinshyacint, snödroppar, vintergäck och krokusar. Åker man dessa dagar genom Vickleby (där bilderna är tagna) eller Runsten så frapperas man av mängden. Nu blir de sällan något problem för den mer “naturliga” floran eftersom de snabbt vissnar ner och försvinner spårlöst efter några veckor. På bilden liten vårstjärna Scilla sardensis och vårstjärna Scilla forbesii.

Ölands alla hässlen (hasselskogar) bjuder på blåsippor i alla färger, bild från Betängen mellan Kalkstad och Torslunda.

Fylld påsklilja Narcissus pseudonarcissus var. plenus är relativt vanligt på Öland och kan stå kvar länge, odlad sedan 1800-talet och tål lite torrare marker.

Vårstjärna-4 Liten vårstjärna-3 Fylld påsklilja-5 Blåsippa-7 Blåsippa-4 Silverviol-3Öland är rikt på violer, nytagen bild på silverviol Viola alba som växer runt Borgholm, enda ställen i hela norra Europa! Den doftar nästan lika kraftfullt som luktviol Viola odorata vilket vi märkte när den skulle fotas.